Rack

  • Rack

    Rack

    Përshkrimi i Produktit: Rack Një proces ku një grimcë djegieje zbutet nga një medium që rrjedh aty. Hekura ka një numër pllakash të zbrazëta të bëra prej llamarina. Çdo pllakë shtrihet në pllakën tjetër themelore. Një tub lidhës është rregulluar në njërën anë të secilës pllakë dhe një tub shkarkues është rregulluar në anën tjetër të secilës pllakë për mjedisin që rrjedh. Pllakat individuale kryqëzohen nga një mori elementësh tubularë të cilët hapen në anën e sipërme të pllakave. Ajri primar është supp ...